واژه نامه

واژه نامه‌ی سبز آبی مجموعه ای از واژه های مرتبط با حوزه ی مالی است. هدف ما گردآوری و ارائه‌ی کلمات تخصصی با تعاریفی به زبان ساده و به صورت خلاصه در جهت آگاهی بخشی به مخاطبان است.
شما با مراجعه به لیست واژگان این واژه نامه و انتخاب کلمه ی مورد نظرتان می توانید به بخش تعریف هر کلمه دسترسی پیدا کنید. لیست واژگان امکان جستجو و گزینش لغات بر اساس دسته های مختلف را دارد. در بخش تعریف هر واژه نیز، معنا، مثال و توضیحات بیشتری مرتبط با آن واژه یافت می شود.
امیدواریم که بتوانیم با این واژه نامه کسب دانش در حوزه مالی را برای شما مخاطبین گرامی ساده تر کنیم. پیشنهادات و نظرات شما در زمینه ی بهبود و گسترش این واژه نامه برای ما بسیار ارزشمند خواهد بود.