معرفی

کتاب اندیشه های اقتصادی لودویگ فون میزس اثر لودویگ فون میزس، اقتصاددان برجسته، مجموعه‌ای از مقالاتی است که برای درک اندیشه‌های میزس و هم مراحل رشد در جنبش روشنفکری میزسین ضروری است. موضوعات این کتاب  به طور گسترده به مسائل اقتصاد سیاسی و جامعه شناسی مربوط می‌شود. تئوری پول و اعتبار میزس دارای تمام اهداف اقتصاد کلاسیک است. این دیدگاه بیشتر از تمام تئوری‌های مشابه در اوایل قرن بیستم، مشکلات اساسی اقتصاد پولی را لمس می‌کند، اما با این وجود فاقد چارچوب قابل قبول برای تحلیل مشکلات پولی می باشد.

نویسنده‌ی این کتاب آقای لورنس ماس که از شاگردان فون میزس بوده است، اندیشه‌های اقتصادی فون میزس، مبنی بر دفاع از آزادی اقتصادی، رقابت در بازارها و محاسبه اقتصادی را در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داده است.

فهرست کتاب اندیشه های اقتصادی لودویگ فون میزس

مقدمه( لورنس اس ماس)

سخنرانی افتتاحیه: میزس، کینز و موضوع تاثیرپذیری(فریتز مکلوپ)

اقتصاد پولی لودویگ فون میزس( لورنس اس ماس)

  1. تقاضای پول
  2. قضیه تناسب
  3. مبدا نظریه ی اتریشی چرخه ی کسب و کار
  4. نتیجه گیری

لودویگ فون میزس و نظریه ی سرمایه و بهره( ایزرئیل ام کرزنر)

  1. موضع میزس در مورد سرمایه و بهره
  2. میزس و نظریه ی بوم-باورکی
  3. میزس و سنت کلارک- نایت
  4. میزس، سرمایه داران و کارآفرینی

لودویگ فون میزس و محاسبه ی اقتصادی تحت حاکمیت سوسیالیسم

لودویگ فون میزس و توجیه نظام آزاد( ویلیام بوم گارت)

بحث انتقادی چهار مقاله( کارن آی وان)

سخنان پایانی( فریتز مکلوپ)

یادداشت‌ها

پیوست‌ها

الف. گاهشمار زندگی  لودویگ  فون میزس

ب. آثار مهم ترجمه شده‌ی لودویگ فون میزس

دسترسی

نسخه‌ی چاپی کتاب اندیشه های اقتصادی لودویگ فون میزس در سایت گیسوم  و نشر نی موجود است اگر علاقمند به نسخه‌ی الکترونیک هستید می‌توانید از فیدیبو بهره ببرید. برای آشنایی با کتاب‌های بیشتر در این جوزه بازدید از صفحه‌ی دایرکتوری کتاب را به شما پیشنهاد می‌دهیم.

اطلاعات کتاب
نویسندهلورنس اس ماس
تعداد چاپدوم
تاریخ انتشار1976
سطح بندیrate1
سبکتحلیلی
تعداد صفحات192
ناشرنشر نی