در کتاب مدیریت مالی 2 مجموعه پیشرفته‌ای از مباحث مدیریت مالی به صورت کاربردی گردآوری شده است. شرح کامل مسایل و ارایه مثال و تمرین با حل آن‌ها از ویژگی‌های مثبت این کتاب برای علاقه‌مندان و افراد مبتدی در زمینه مالی است.

کتاب مدیریت مالی 2 در ادامه کتاب مدیریت مالی 1 نوشته شده است.

بخش‌هایی از فهرست کتاب مدیریت مالی 2

فصل هشتم: ریسک، بازده و ارزیابی اوراق بهادار

ریسک

ریسک و بازده مجموعه سرمایه ‌گذاری

ارزیابی اوراق بهادار

محاسبه نرخ بازده

فصل نهم: بودجه بندی سرمایه ای در شرایط ریسک

معیارهای ریسک

تجزیه و تحلیل ریسک در بودجه‌ بندی سرمایه‌ای

همبستگی جریان‌های نقدی در طول زمان

توزیع نرمال و تجزیه و تحلیل ارزش فعلی خالص

ریسک مجموعه و مدل قیمت ‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای

فصل دهم: هزینه سرمایه

تعریف هزینه سرمایه

محاسبه هزینه اجزای سرمایه

هزینه بدهی

هزینه سهام ممتاز

هزینه سود انباشته

تجزیه و تحلیل هزینه نهایی سرمایه و فرصت‌های سرمایه‌ گذاری

فصل یازدهم: اهرم و ساختار سرمایه

تعریف اهرم

تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر

انواع اهرم

نظریه ساختمان سرمایه

تجزیه و تحلیل سود عملیاتی

فصل دوازدهم: خط مشی تقسیم سود

عوامل موثر بر خط‌ مشی تقسیم سود

سود سهمی

تجزیه سهام

بازخرید سهام

فصل سیزدهم: بدیهی‌های بلند مدت

وام ‌های بلند مدت

وام ‌های شرکت‌های بیمه و سایر موسسات اعتباری

تامین مالی تجهیزات

بدهی‌های رهنی

بانک تهیه سرمایه

عرضه عمومی و خصوصی اوراق بهادار

اوراق پرداخت قرضه پرداختنی

درجه بندی اوراق قرضه

جایگزین اوراق قرضه

فصل چهاردهم: سهام ممتاز و عادی

سهام ممتاز

سهام عادی

حق تقدم خرید

مقررات دولتی

خط ‌مشی تامین مالی

فصل پانزدهم: حق خرید سهام از شرکت و اوراق بهادار قابل تبدیل

حق خرید سهام از شرکت

اوراق بهادار قابل تبدیل

فصل شانزدهم: خرید و ادغام

ادغام

دلایل  ادغام

معایب ادغام

عوامل موثر در تحصیل سایر شرکت‌ها

تحصیل یک سرکت

تاثیر ادغام بر سود و قیمت بازار هر سهم

پیشنهاد خرید

فصل هفدهم: ورشکستگی و تجدید سازمان

تسویه اختیاری

ورشکستگی

تصفیه ناشی از ورشکستگی

ضمائم

 

کتاب مدیریت مالی توسط نشر و چاپ بازرگانی در دو جلد به چاپ رسیده است. برای خرید آنلاین این کتاب به سایت تلکتاب مراجعه کنید.

اطلاعات کتاب
نویسندهدکتر احمد مدرس و فرهاد عبدالله زاده
تعداد چاپ18
تاریخ انتشار1994
سطح بندیrate2
سبکآموزشی
تعداد صفحات356
ناشربازرگانی