معرفی

توماس پیکتی، سرمایه‌داری  و نابرابری اقتصادی در قرن بیست‌و‌یکم را به اوج بحث‌های عمومی سوق داد. اقتصاد نابرابری را به عنوان مقدمه‌ای برای زمینه‌ای مفهومی و واقعی لازم برای تفسیر تغییرات نابرابری اقتصادی در طول زمان نوشت.

نویسنده در کتاب اقتصاد نابرابری در ابتدا با توضیح چگونگی پیدایش و تکامل نابرابری و اندازه گیری آن توسط اقتصاددانان شروع می‌شود. در فصل‌های بعدی، وی به تفاوت در درآمد و مالکیت سرمایه و انواع سیاست‌های مورد استفاده برای کاهش شکاف طبقاتی می‌پردازد. در این مسیر نویسنده به همراه دقت مشخص، ایده‌های کلیدی در مورد رابطه‌ی بین کار و سرمایه، اثرات سیستم‌های مختلف مالیات، تمایز بین زمان تاریخی و سیاسی، تاثیر آموزش و تغییر فناوری، ماهیت بازارهای سرمایه، نقش اتحادیه‌ها و انواع تنش‌ها را بررسی و تحلیل می‌کند. او همچنین ابزارهای مختلف تامیم برابری اقتصادی را در سناریوهای مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد.

کتاب اقتصاد نابرابری، مرجعی ایده‌آل برای آن دسته از افرادی است که می‌خواهند مسائل اساسی را در قلب یکی از مهمترین نگرانی‌ها در اقتصاد و سیاست معاصر درک کنند.

 

فهرست کتاب اقتصاد نابرابری

فصل اول:اندازه‌گیری نابرابری و تحول آن

انواع مختلف درآمد

نابرابری دستمزد

مقایسه‌های بین‌المللی

نابرابری درآمد

نابرابری‌ها در زمان و فضا

تطور تاریخی نابرابری

از قوانین تاریخ تا عدم قطعیت‌ها

از دستمزدها تا درآمدها

نابرابری با توجه به اشتغال

فصل دوم:نابرابری سرمایه-کار

سهم سرمایه در درآمد کل

مسئله درباره‌ی جانشینی سرمایه-کار

بازتوزیع: “مالی” یا “مستقیم”؟

کشش جانشینی بین سرمایه و کار

کشش عرضه‌ی سرمایه

آیا سرمایه‌داران و نظام قیمت ضروری‌اند؟

مقایسه‌ای بین نظریه‌های کوتاه مدت و بلندمدت؟

از سهم ارزش افزوده تا درآمد خانوار

ثبات سهم سود به ما چه می‌گوید؟

چه کسی هزینه‌های اجتماعی را می‌پردازد؟

تابع تولید کاب-داگلاس؟

زمان تاریخی در برابر زمان سیاسی؟

چرا سهم سود در ایالات متحده و بریتانیا افزایش نیافته است؟

پویایی‌های توزیع سرمایه

نظریه‌ی اعتبار و همگرایی کامل

مسئله‌ی همگرایی بین کشورهای ثروتمند و فقیر

مشکل نواقص بازارهای اعتبار

مداخلات عمومی ممکن

مالیات یکنواخت بر سرمایه

فصل سوم: نابرابری درآمد کار

نابرابری دستمزدها و سرمایه انسانی

قدرت تبیینی نظریه‌ی سرمایه انسانی

نابرابری‌های مهم تاریخی

عرضه و تقاضا

افزایش نابرابری دستمزد از 1970 به این سو

تغییر تکنولوژی مبتنی بر مهارت

نابرابری دستمزد و جهانی شدن

چگونگی بازتوزیع درآمد حاصل از کار

نابرابری سرمایه انسانی ناشی از چیست؟

نابرابری موثر؟

نقش خانواده و هزینه‌های تحصیلی

تبعیض در بازار کار

اقدام‌های مثبت در برابر پرداخت‌های انتقال مالی

تبیین اجتماعی نابرابری دستمزد

نقش اتحادیه‌ها در تعیین دستمزد

اتحادیه‌ها به مثابه جایگزین بازتوزیع مالی؟

آیا اتحادیه‌ها در کارآیی اقتصادی نقش دارند؟

قدرت انحصاری کارفرمایان

چه هنگامی میانگین دستمزد بالاتر سطح اشتغال را افزایش می‌دهد؟

دستمزدهای کارا و دستمزدهای منصفانه

سنت‌های ملی و نابرابری دستمزد

فصل چهارم: ابزارهای بازتوزیع

بازتوزیع محض

نرخ‌های میانگین و حاشیه‌ای بازتوزیع

منجنی U شکل نرخ‌های نهایی

بازتوزیع مالی عادلانه

آیا مالیات های بالا درآمد را کاهش می‌دهند؟

اعتبار مالیات بر درآمد حاصله در ایالات متحده

بازتوزیع مالی به منظور کاهش بیکاری؟

مالیات بر درآمد منفی و درآمد پایه

بازتوزیع موثر

بازتوزیع و بیمه اجتماعی

بیمه اجتماعی موثر

آیا بیمه اجتماعی ابزاری برای بازتوزیع مالی است؟

بازتوزیع و تقاضا

منابع و اختصارات

دسترسی

نسخه‌ی چاپی کتاب اقتصاد نابرابری در سایت گیسوم موجود است، برای  آشنایی با کتاب‌های بیشتر در این حوزه بازدید از صفحه دایرکتوری کتاب سبزآبی بسیار کمک کننده است.

اطلاعات کتاب
نویسندهتوماس پیکتی
تعداد چاپاول
تاریخ انتشار1997
سطح بندیrate1
سبکتحلیلی
تعداد صفحات128
ناشرموسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی