ثبت نام و ورود
سبزآبی

تحلیل سوآت ( SWOT analysis )

تعریف

تحلیل سوآت (SWOT) که در زبان انگلیسی کلمه ای مخفف از نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها (strengths, weaknesses, opportunities, and threats) است چارچوبی برای ارزیابی موقعیت رقابتی شرکت و توسعه برنامه ریزی استراتژیک می باشد. تحلیل عوامل داخلی و خارجی و همچنین پتانسیل فعلی و آینده را ارزیابی می کند.

تحلیل سوآت برای تسهیل نگاه واقع بینانه، مبتنی بر واقعیت و داده بر نقاط قوت و ضعف یک سازمان، ابتکارات یا صنعت آن طراحی شده است. سازمان باید با پرهیز از باورهای از پیش تصور شده یا نقاط تاریک و در عوض تمرکز بر زندگی واقعی، آنالیز را دقیق نگه دارد. این تحلیل زمانی بهترین کارایی را دارد که گروه ها یا صداهای متنوع در یک سازمان در تهیه داده‌های واقع بینانه آزاد باشند.

آلبرت هامفری در دهه ۱۹۶۰، این تحلیل را پس از مطالعات فراوانی که درباره عدم موفقیت در برنامه‌ریزی‌های شرکت انجام داد ابداع کرد. تحلیل سوآت اولین بار برای تجزیه و تحلیل مشاغل مورد استفاده قرار گرفت. اکنون اغلب توسط دولت ها، سازمان های غیرانتفاعی و افراد از جمله سرمایه گذاران و کارآفرینان استفاده می شود.

توضیحات بیشتر

تحلیلگران تحلیل SWOT را به شکل مربعی که به چهار قسمت مساوی تقسیم شده ارائه می دهند که هرکدام از این قسمتها به عنصری از سوآت اختصاص یافته است. این ترتیب بصری، مروری سریع بر موقعیت شرکت دارد. اگرچه تمام نکات تحت یک عنوان خاص ممکن است از اهمیت یکسانی برخوردار نباشند، اما همه آنها باید بینش اساسی در تعادل فرصت ها و تهدیدها، مزایا و معایب و موارد دیگر را نشان دهند.

تعریف بخشهای مختلف تحلیل سوآت:

  • نقاط قوت

نقاط قوت آنچه را که یک سازمان در آن برتری دارد و آنچه آن را از رقابت جدا می کند توصیف می کند: یک مارک تجاری قوی ، مشتری وفادار ، ترازنامه قوی ، فناوری منحصر به فرد و غیره. به عنوان مثال ، یک صندوق پرچین ممکن است یک استراتژی تجارت اختصاصی ایجاد کرده باشد که نتایج ضربان بازار را بازگرداند. سپس باید تصمیم بگیرد که چگونه از این نتایج برای جذب سرمایه گذاران جدید استفاده کند.

  • نقاط ضعف

نقاط ضعف عملکرد مطلوب سازمان را متوقف می کند. اینها مواردی هستند که برای ادامه رقابت در تجارت باید بهبود یابند. برای مثال در یک کسب و کار موارد روبرو میتوانند نقاط ضعف باشند: مارک تجاری ضعیف ، گردش مالی بالاتر از حد متوسط، بدهی های زیاد، زنجیره تأمین ناکافی یا کمبود سرمایه.

  • فرصت ها

فرصت ها به عوامل بیرونی مطلوبی اشاره دارند که می توانند به سازمان مزیت رقابتی بدهند. به عنوان مثال، اگر کشوری تعرفه ها را کاهش دهد، یک تولید کننده خودرو می تواند با افزایش فروش و سهم بازار، اتومبیل های خود را به بازار جدید صادر کند.

  • تهدیدها

تهدیدها به عواملی گفته می شود که امکان آسیب رساندن به یک سازمان را دارند. به عنوان مثال، خشکسالی تهدیدی برای یک شرکت تولید کننده گندم است، زیرا ممکن است محصول را از بین ببرد یا کاهش دهد. سایر تهدیدات معمول شامل مواردی مانند افزایش هزینه مواد، افزایش رقابت، عرضه شدید نیروی کار است.

واژه‌های مشابه