سهام ( stock - share )

تعریف

وقتی افرادی می‌خواهند شرکتی را تاسیس یا راه اندازی کنند به پولی به نام سرمایه نیاز دارند. شرکت‌ها می‌توانند این پول را از بانک‌ها قرض بگیریند که به آن وام می‌گویند و یا آن را از طریق انتشار سهم یا سهام تامین کنند.

به عبارتی سهم گواهینامه هایی معرف مالکیت بخشی از شرکت هستند و به افرادی که این گواهینامه ها را داشته باشند سهامدار گفته می‌شود. در بریتانیا برای اشاره به تمامی گونه‌های اوراق بهادار شامل اوراق قرضه دولتی از این اصطلاح استفاده می‌شود. واژه حق یا حقوق صاحبان سهام نیز برای اشاره به سهم به کار می‌رود.

بازار سهام یا بازار اوراق بهادار محلی است که در آن سهم شرکت‌های بورسی یا پذیرفته شده در بورس خرید و فروش می‌شود.

توضیحات بیشتر

سهام عادی:

اگر شرکتی تنها یک نوع سهام داشته باشد، به آنها سهام عادی می‌گویند.

سهام ممتاز:

برخی شرکت‌ها علاوه بر سهام عادیريال سهام ممتازی دارند که دارندگان آن از سود نقدی ثابتی (مثلا 5 درصد ارزش اسمی سهام) برخوردار می‌شوند. این سود باید قبل از دارندگان سهام عادی به دارندگان سهام ممتاز پرداخت گردد. در صورتی که شرکت ورشکسته شود یعنی به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی‌هایش$ فعالیت‌های تجاری خود را متوقف کند؛ دارندگان سهام ممتاز شانس بیشتری برای بازپس گیری بخشی از سرمایه‌شان خواهند داشت.

اگر شرکت وارد مرحله انحلال شود یعنی مجبور باشد برای بازپرداخت بخشی از بدهی‌هایش تمام دارایی‌های خود را بفروشد؛ بدهی دارندگان سهام ممتاز قبل از دارندگان سهام عادی اما بعد از دارندگان اوراق قرضه و دیگر بدهی‌ها بازپرداخت خواهد شد.

اما اگر سهامداران انتظار رشد شرکتی را داشته باشند، عموما سهام عادی به سهام ممتاز ترجیح داده می شود زیرا احتمالا سود آن با گذر زمان افزایش خواهد یافت.

مثال

تقسیم بندی سهام

سهام را می‌توان از جهات مختلفی تقسیم کرد:

از نظر شکل:

  • سهام با نام
  • سهام بی نام

از نظر حقوق دارنده سهام:

  • عادی
  • ممتاز

از نظر ماهیت آورنده:

  • سهام نقدی
  • سهام غیر نقدی

واژه‌های مشابه