استانداردهای رتبه بندی سنی بر اساس کشور یا منطقه

مقامات رتبه بندی سنی محلی، دستورالعمل هایی را برای تعیین سطح بلوغ محتوا در یک برنامه، ارایه می‌کنند.

رتبه بندی‌هایی که در Google Play مشاهده می‌کنید براساس کشور یا منطقه متفاوت است. مقاله گوگل پلی به طور کامل به جزییات استانداردهای رتبه‌بندی سنی سایر کشورها یا منطقه‌ها پرداخته است و برای اطلاعات بیشتر در این مورد می‌توانید به این آدرس رجوع کنید.

ما در این مقاله برای راحتی شما، استاندارد رتبه بندی کشورمان را که بر اساس ائتلاف بین المللی رتبه بندی سن (IARC) است، در جدول زیر ارایه کرده‌ایم.

رتبه

توصیف

دارای امتیاز 3+

مناسب برای همه گروههای سنی. برخی خشونت‌ها در قالب طنز یا فانتزی قابل قبول است. زبان و گفتار ناشایست مجاز نیست.

دارای امتیاز 7+

ممکن است شامل صحنه‌ها یا صداهایی باشد که برای کودکان ترسناک است. خشونت خفیف (ضمنی یا غیر واقعی) مجاز است.

دارای امتیاز 12+

خشونت‌هایی شامل شخصیت‌های خیالی و همچینین خشونت‌های غیر گرافیکی مانند شخصیت ها یا حیوانات با ظاهر انسان مجاز است. برهنگی غیر گرافیکی، زبان و ادبیات ناشایست کم و قمار شبیه سازی شده نیز مجاز است، اما عناصر جنسی غیرقانونی نیست. 

دارای امتیاز 16+

خشونت واقع گرایانه، فعالیت‌های جنسی، زبان و ادبیات ناشایست زیاد، استفاده از دخانیات و مواد مخدر و به تصویر کشیدن فعالیت‌های جنایی مجاز است.

دارای امتیاز 18+

خشونت گرافیکی، از جمله تصویرهایی که در آن با یا بدون انگیزه به شخصیت‌های بی دفاع حمله می‌شود و همچنین خشونت جنسی مجاز است. به علاوه ممکن است شامل محتوای جنسی گرافیکی، اعمال تبعیض آمیز و یا استفاده از مواد مخدر غیرقانونی، باشد.

جزییات بیشتر در مورد ائتلاف بین المللی رتبه بندی سن را می‌توانید در سایت IARC (https://www.globalratings.com/ratings-guide.aspx) مشاهده کنید.