درباره ما

ما چندتا دوست بودیم که دلمون میخواست یک تغییری در زندگیمون ایجاد کنیم. این شد که با هم یک گروه به اسم سبزآبی ساختیم و قرار گذاشتیم همراه و همدل در مسیر تغییر پیش بریم. هوش مالی اولین حوزه‌‌ی مطالعاتی ما انتخاب شد. در ادامه روند مثبتی در زندگیهامون ایجاد شد و‌ دلمون خواست این تغییرات مثبت رو به بقیه هدیه بدیم و آدمهای بیشتری رو با خودمون همگام کنیم . اینطوری شد که سایت سبزآبی شکل گرفت و حالا چشم انتظار همراهی شما هستیم.

معرفی اعضا

زهرا

متن توضیحات مورد نظر . لورم ایپسوم یک متن آزمایشی است و در صنعت طراحی و چاپ از آن استفاده می شود. 

مرضیه

متن توضیحات مورد نظر . لورم ایپسوم یک متن آزمایشی است و در صنعت طراحی و چاپ از آن استفاده می شود. 

طاهره

متن توضیحات مورد نظر . لورم ایپسوم یک متن آزمایشی است و در صنعت طراحی و چاپ از آن استفاده می شود. 

سمانه

متن توضیحات مورد نظر . لورم ایپسوم یک متن آزمایشی است و در صنعت طراحی و چاپ از آن استفاده می شود. 

امیر

متن توضیحات مورد نظر . لورم ایپسوم یک متن آزمایشی است و در صنعت طراحی و چاپ از آن استفاده می شود. 

حسام

متن توضیحات مورد نظر . لورم ایپسوم یک متن آزمایشی است و در صنعت طراحی و چاپ از آن استفاده می شود.